ПРО НАС

(Короткий огляд діяльності за попередні роки)

 

Студентська рада Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочала свою роботу з 1997 року. Це орган студентського самоврядування, який є добровільним громадським об’єднанням і проводить свою діяльність відповідно до ініціативи студентів. Студентське самоврядування організоване згідно з чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, «Положенням про державний вищий навчальний заклад», Законом України «Про вищу освіту», Статутом ТНПУ ім. В.Гнатюка, Положенням про Студентську раду ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Метою Студентської ради університету є захист навчальних, наукових, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, духовних, спортивних та інших спільних інтересів студентства, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, лідера.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

• участь у вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства;

• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

• забезпечення участі студентів в управлінні університетом;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

• сприяння у створенні умов для проживання і відпочинку студентів;

• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

• налагодження міжнародних звязків;

• організація культурно-масової роботи;

• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

До Студентської ради на даний час входить близько 30 делегатів, що були обрані на звітно-виборчих конференціях факультетів та інститутів. Представники студентського самоврядування входять до складу ректорату та вченої ради університету, стипендіальних комісій, також представляють університет на різноманітних всеукраїнських і міжнародних конференція, форумах, дебатах, круглих столах тощо.

Структура Студентської ради складається із таких основних відділів: соціально-побутового, наукового товариства, інформаційно-правового, відділу зовнішніх зв’язків,  культурно-масового. Зокрема функціонує рада студентських деканів – підрозділ, який працює для активізації роботи студентських деканатів. 

За час свого функціонування Студентська рада організувала чимало цікавих та корисних для студентства заходів.

Проведено наукові конференції на теми: «Творчість Володимира Гнатюка в контексті сучасної української культури» з нагоди 135-річчя від дня народження Володимира Гнатюка (17 травня 2006 р.), «Наукова та громадсько-політична діяльність М.С. Грушевського» присвячена 140-річниці від дня народження М.С. Грушевського (25 жовтня 2006 р.).

2–3 листопада 2007 р. проведено Першу всеукраїнську синхронну школу студентського самоврядування «Студенти – за демократію», де тренінгові заняття проводили представники Союзу студентів Норвегії.

Долучились до антикорупційної ініціативи «Нове покоління обирає… Протидія корупції у вищій освіті» та спільно із Регіональним інформаційно-ресурсним центром проекту «Гідна Україна» проводили ряд заходів: соціологічне опитування, школа вихідного дня, студентські дебати, презентовано довідник студента щодо протидії корупції (листопад-грудень 2007 року).

За результатами нарад, що відбулися в Міністерстві освіти і науки України в лютому 2008 року, голова Студентської ради – Гоменюк Олена була включена до складу робочої підгрупи № 3, яка готувала проект змін до Закону України «Про вищу освіту» (розділ VII «Організація навчально-виховного процесу»).

4-6 квітня 2008 року на базі університету відбулась Міжнародна студентська конференція: «Забезпечення якості вищої освіти: роль органів студентського самоврядування». Організували це дійство Студентська рада університету та Українська асоціація студентського самоврядування. Участь у заході взяли близько двохсот студентів з усіх регіонів України, а також активісти Ісландського союзу студентів та Вільнюського національного медичного університету.

Студентська рада виграла проект Управління у справах сім’ї, молоді, спорту та туризму Тернопільської ОДА та провела 27–29 березня 2009 року Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми студентської молоді та методи їх ефективного вирішення». Конференція проводилася з метою активізації студентської молоді, їх залучення до вирішення важливих питань, таких як: правовий та соціальний захист студентів, законодавче врегулювання роботи органів студентського самоврядування, міжнародна освітня співпраця, молодіжна політика та впровадження і функціонування Болонського процесу.

У квітні разом із Національним студентським союзом та іншими самоврядними студентськими організаціями України (близько 50) виступили проти Постанови КМУ від 14 квітня 2009 року № 369, яка значно розширювало перелік платних послуг у вищих навчальних закладах, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови. Завдяки оперативному втручанню студентів та розповсюдженню інформації у пресі Постанову було відмінено.

Для активізації студентів-першокурсників та допомозі їм адаптуватись до навчання у ВНЗ разом зі студентськими деканами факультетів запроваджено систему «студент-куратор». Кожного року у жовтні проводиться семінар для першокурсників з метою ознайомлення їх із студентським самоврядуванням.

Щорічними стали такі заходи Студентської ради, як: кубок університету по футболу серед факультетських команд, фітнес-марафон, гра «Квест», школа лідерства для студентів-першокурсників та ін. Передається у бібліотеку літературу, з якої можна довідатись про роль та функціонування органів студентського самоврядування. Цікаву інформацію для студентів розміщуємо на веб-сайті університету та у газеті «Студентський вісник».

Долучаємось до благодійних акцій таких, як: «Миколай про тебе не забуде», «Свято у серці кожної дитини».

Систематично проводяться зустрічі із ректоратом університету для вирішення проблем студентства. Разом із профспілковою організацією студентів відповідаємо за поселення у гуртожитки. Проводимо обходи з метою виявлення порушень чи невідповідних умов проживання у гуртожитках.

Щорічно організовується «Українсько-польський студентський обмін». У першому семестрі студенти нашого університету їдуть на тиждень у Варшавський університет, де вивчають польську мову, а у другому семестрі студенти цього Польського вищого навчального закладу приїздять до нас для вивчення української мови. 

За ініціативи молодіжних громадських організацій та Студентських рад вищих навчальних закладів м.Тернополя, у червні 2009 року було створено Молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді. Вона є консультативно-дорадчим органом Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, покликаний сприяти взаємодії міської ради та її виконавчих органів і молоді міста Тернополя, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, які впливають на життя молоді та її участь у всіх сферах суспільства в місті. Секретаріат Молодіжної міської ради очолювала Яремчук Ольга, заступник голови Студентської ради нашого університету.

Студентська рада нашого вишу плідно співпрацює з іншими Студрадами ВНЗ міста та України, а також Національним студентським союзом України, Комітетом підтримки студентського самоврядування, Союзом студентів Європи (ESU), Парламентом студентів Республіки Польща (PSRP), Всеукраїнською студентською радою, Товариство захисту прав та гідності дітей «Фортеця», ТММГО «Віра, Надія, Любов» та іншими молодіжними та громадськими організаціями.

Студентська рада ТНПУ – це група молодих, активних, цілеспрямованих людей, які докладають зусиль аби студентське життя стало цікавішим. Студентська рада – своєрідна школа підготовки до дорослого життя. 

 

 

          Контактна інформація:

           Офіційний веб-сайт: studrada-tnpu.at.ua

          • Офіційна група ВКонтакті: vk.com/studrada.tnpu

          • Електронна пошта: studrada.tnpu@gmail.com

          та через студентських деканів Вашого факультету/інституту.