СТРУКТУРА СТУДРАДИ ТНПУ


Наукове товариство:

• організація наукових заходів;

• залучення студентів університету до участі у наукових конференціях, круглих столах;

• контроль за успішністю студентів університету за допомогою рейтингової системи і електронних журналів;

• створення гуртків за інтересами.

 

Відділ зовнішніх зв'язків:

• налагодження стосунків та співпраці з ВНЗ у межах України та поза ними;

• інформування студентів університету про освітню діяльність поза університетом;

 організація заходів на міському, всеукраїнському, міжнародному рівнях.

 

Соціально-побутовий відділ:

• контроль за покращенням умов проживання студентів у гуртожитках;

• поселення у гуртожитки;

• організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитку.

 

Інформаційно-правовий відділ:

• забезпечення інформаційно – правової допомоги студентам;

• надання студентам інформації про всі аспекти освітнього процесу в університеті та поза ним;

• PR робота в університеті задля популяризації ОСС;

• систематичні соціологічні опитування.

 

Культурно-масовий відділ:

• проведення святкових заходів;

• надання інформації і сприяння в організації походів у музеї, театри, на дискотеки;

• організація дозвілля студентства на університетському рівні.

 

Рада студентських деканів:

• функціонує для активізації роботи студентських деканатів;

• допомагає адміністрації в організації побуту студентів і здійснює заходи, направлені на його поліпшення;

• координує діяльність старост груп;

• проводиться активна робота щодо вдосконалення та затвердження Положення.